Bàn chuyện thời sự Radio Lạc Việt ngày 27 tháng 4/2019 (Cẩm Nhung, Phan Hợp và bác sĩ Trần Xuân Ninh)

1/Nhận định về ý kiến của một giới chức ngoại giao Bắc Hàn Gun Kwon Jong đối với thông báo của ngoại trưởng Pompeo vào trung tuần tháng 4/2019 rằng: a/Kim Chính Ân đã hứa với tổng thống Trump là sẽ giải giới võ khí hạt nhân b/các nhân viên Mỹ và Bắc Hàn đang họp để quyết định lộ đồ tiến tới đích đó, mà ông Pompeo cho là sẽ xong trước cuối năm. Gun đã phê bình ông Pompeo là “nói lời vô nghĩa”, “nhận xét bất cẩn”, và “bịa đặt ra như người viết truyện giả tưởng”. Gun mong rằng nếu có điều đình giữa hai bên trong tương lai thì mong rằng sẽ không có Pompeo tham dự, vì nếu có thì cuộc thảo luận sẽ không ra gì và mắc míu kẹt lại. Tóm tắt là Bắc Hàn muốn có “người thận trọng và trưởng thành” hơn Pompeo.

Read More