Ngày tháng rong chơi. (Bùi Mỹ Dương)

Tác giả, Bùi Mỹ Dương là trong gia đình một nhà giáo nổi tiếng ở Việt Nam Cộng hòa. Là quả phụ của một bác sĩ hiền lành dễ thương. Mẹ của nhiều bác sĩ giỏi giang, trong đó có một người biết xử dụng các thể loại văn cổ như phú, từ…Các con đều hiếu hạnh với mẹ. Ở hải ngoại có con cái thành đạt (ở những mức độ khác nhau) - không phải là hiếm lắm. Nhưng có cái nhìn “Ngày tháng rong chơi” thì không phải là nhiều. Cho nên xin mời quý vị đọc bài này cho biết.

Read More

Giai Thoại Thi Ca Thời Đại (Thầy Khóa Tư Nguyễn quốc Hùng)

Trong ít ngày qua, khi kiểm điểm và sắp xếp lại sách vở, thư từ , tài liệu để sửa soạn về cõi, khỏi làm phiền con cháu, người viết tình cờ tìm lại được thư của một người bạn thân viết cho từ một trại tị nạn Đông Nam Á. Người bạn đó là nhà giáo kiêm nhà báo Nguyễn Quốc Hùng, bút danh là Thày Khóa Tư của tờ Diều Hâu của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa ở Saigon thời trước năm 1975. Bạn tôi xuất thân từ một gia đình Nho giáo. Anh là con một vị huấn đạo, một học quan trong chế độ xưa nên rất giỏi chữ Hán và chuyên dạy Quốc Văn cho các trường trung học ở Miền Nam với nhiệm sở chính là Trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Nhưng khác với các giáo sư Quốc Văn khác, anh không chỉ chuyên dạy Quốc Văn mà còn viết văn, viết báo, dịch truyện cổ từ chữ Hán sang tiếng Việt như Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng, chưa kể tới Từ Điển Hán Việt...

Read More