Tình hình thời sự thế giớingày nay do những đại cường định đoạt, mà đại diện là những nguyên thủ, qua những phương tiện chiến tranh (võ khí và những con người công cụ). Nhưng cũng còn do phản ứng của những con người lãnh chịu những quyết định từ xa. Do đó vài hình ảnh tiêu biểu được chọn để trong bức hình Thời sự.

Tình hình thời sự thế giớingày nay do những đại cường định đoạt, mà đại diện là những nguyên thủ, qua những phương tiện chiến tranh (võ khí và những con người công cụ). Nhưng cũng còn do phản ứng của những con người lãnh chịu những quyết định từ xa. Do đó vài hình ảnh tiêu biểu được chọn để trong bức hình Thời sự.

Văn hoá và thói tục có thể cảm nhận thấy qua những tượng đứng tại chỗ ở Tây An (Trung quốc), nhưng đầu đã bị chặt mang đi. Văn hoá có thể nhìn thấy qua vô số những cái đầu đặt trên kệ trong các hộp thuỷ tinh ở các viện bảo tàng các nước Tây phương, tương tự như trường hợp những xác chết trên bàn mổ trong cơ thể học viện các trường y khoa. Văn hoá và thói tục còn có thể hiểu rõ nét nhất trong các sinh hoạt đời thường, như trong những cuộc đấu bò ở Tây ban nha, mà trong đó con người hãnh diện phô trương sức mạnh và sự khôn ngoan đối với con bò.

Văn hoá và thói tục có thể cảm nhận thấy qua những tượng đứng tại chỗ ở Tây An (Trung quốc), nhưng đầu đã bị chặt mang đi. Văn hoá có thể nhìn thấy qua vô số những cái đầu đặt trên kệ trong các hộp thuỷ tinh ở các viện bảo tàng các nước Tây phương, tương tự như trường hợp những xác chết trên bàn mổ trong cơ thể học viện các trường y khoa. Văn hoá và thói tục còn có thể hiểu rõ nét nhất trong các sinh hoạt đời thường, như trong những cuộc đấu bò ở Tây ban nha, mà trong đó con người hãnh diện phô trương sức mạnh và sự khôn ngoan đối với con bò.

Thế giới thiên hình vạn trạng không sao nói hết nhưng có thể thấy qua vài hình ảnh từ các mặt sinh hoạt khác nhau ở nước giầu cũng như nghèo.

Thế giới thiên hình vạn trạng không sao nói hết nhưng có thể thấy qua vài hình ảnh từ các mặt sinh hoạt khác nhau ở nước giầu cũng như nghèo.