KHỐN NẠN VÔ CÙNG (Bùi Bảo Trúc)

Gia thế k 19 Trung Hoa dưới triu nhà Thanh đã tri qua hai cuc chiến tranh vi đế quc Anh. Trn Nha Phiến Chiến Tranh th nht din ra t năm 1840 đến 1843 và trn th nhì t 1856 đến 1860. Trong trn th nhì, Anh còn được Hoa K, Pháp và Nga tr chiến. Triu đình Thanh thua nng nên đã phi ký vi Anh mt s hip ước bt bình đng, phi nhường mt s đt đai cho Anh, phi m ca khu cho các nước ngoài tiến vào buôn bán và phi chp thun nhiu đòi hi phi lý ngay trên đt nước Trung Hoa.

 

Nguyên do đưa ti hai cuc binh biến này là vì Anh mun đem nha phiến do công ty Đông n ca h sn xut đ bán ti Trung Quc kiếm li. Nhưng vic đưa nha phiến vào cũng khiến cho đông đo người Trung Hoa mc vào vòng nghin ngp. Triu đình nhà Thanh nhìn ra nhng nguy him này ca nha phiến nhưng cũng không làm được gì. Nếu tình trng nghin nha phiến kéo dài và lan rng khp trong nước thì người dân Trung Hoa s tr thành mt dân tc bc nhược, yếu hèn. Ha dit vong nht đnh s ti vi nước Trung Hoa.

 

Read More