Góc lặng (Lê Diễm Chi Huệ)

khonggiansong1.jpg

 

Góc lặng

Dương cầm một góc chơ vơ

Lục huyền so dáng lặng lờ đối nghiêng

Trầm hương lan tỏa khung thiền

Mang theo gió bụi qua miền hư vô

12/09/2017

Lê Diễm Chi Huệ