Vàng rơi (Lê Diễm Chi Huệ)

Vàng rơi

hiennhaed.jpg

Lụa vàng xuống núi rong chơi

Lá hoa hờn lẩy đất trời vào thu

Tàn cơn mộng úa phù du

Xác xơ gió cuốn mịt mù ngàn khơi

Dương cầm trổi khúc chơi vơi

Tà dương ngóng đợi thốt lời chứa chan

Cung tơ quyện giấc mơ ngàn

Vàng rơi gõ nhịp mênh mang mộng trường

10.07.2017