KIẾP SAU (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)

has20170915_154126.jpg

       

 

 

Bác sĩ Huỳnh Anh Trần – Schoeder làm thơ dễ dàng như thở. Ý tưởng thoải mái, không có gì cầu kỳ khó khăn. Nhưng đủ tạo cho người đọc chú ý. Mời quý vị thưởng thức.

Cùng với bức họa, cũng do Huỳnh Anh vẽ.

 

Kiếp sau xin được làm chim,

Chẳng mang tâm sự nỗi niềm thế nhân,

Dâng đời tiếng hót trong ngần,

Áo lông tuyệt sắc bụi trần chẳng vương,

Hót lời lãnh lót trong sương,

Họp đoàn tung cánh lên đường viễn du,

Về miền chẳng bóng âm u,

Chẳng trời gió bão, mịt mù áo cơm,

Về miền cỏ lạ hoa thơm,

Chẳng buồn thế sự ôm đồm nghĩa nhân,

Vườn xuân tâm tưởng lâng lâng,

Họp bầy tỉa cánh hưởng tầng sóng mây,

Đẹp rừng hoa lá mùa hây,

Đẹp đời sum họp, liền cây liền cành.

 

Kiếp sau xin được đời thanh,

Làm thân cây cỏ, sương lành nắng trong,

Nghe âm thanh suối trong dòng,

Chảy qua đồi núi thong dong an bình,

Nghe dòng sương nắng ân tình,

Rải hương thanh tịnh, bình minh vào đời,

Khắp non cao, thẳm trùng khơi,

Thiên nhiên huyền ảo gọi mời an vui,

Chuyến đò nhân thế bùi ngùi,

Thả dòng sóng nước về xuôi biển đời,

Chẳng buồn vui kiếp làm người,

Vui chi phút ngắn, buồn vời vợi sâu.

 

       Huỳnh Anh Trần-Schroeder