Tổng thống George Washington, một tấm gương sáng (Việt Nguyên)

Qua ba tháng cầm quyền, TT Donald Trump đang bước vào  giai đoạn khó khăn, uy tín của tổng thống thứ 45 thấp nhất so với các tổng thống tiền nhiệm George W Bush và Barack Obama trong cùng giai đoạn.  Cá tính và cách thức cầm quyền khác thường của ông Trump đã gây ra rắc rối. Không nghe lời cốvấn và quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ, ông đã gây nhiều hoang mang cho dân và các cộng sự viên.  Buổi sáng Qatar là đồng minh, buổi chiều là kẻ thù nuôi khủng bố ISIS, hôm trước Trung Quốc là kẻ thù hôm sau Tập Cận Bình là bạn. 

Read More