Một nhận xét khác về nhạc Trịnh Công Sơn (do Sen Nguyen chuyển qua Diễn Đàn Tuổi Hạc)

Lời giới thiệu của ban biên tập BTVC

Trịnh Công Sơn đã được VC thổi phồng ca tụng trong những năm sau khi có chính sách Đổi mới, đến độ lấy ba chữ Trịnh Công Sơn để đặt tên đường, và nhạc Trịnh Công Sơn gọi là nhạc Trịnh. Gần đây lại có dự tính mở “môn Trịnh Công Sơn học” ở đại học Văn Lang quận Gò Vấp, Sài gòn.

“Một nhận xét khác về nhạc Trịnh Công Sơn” là một bài viết được chuyển đi bởi người ký tên Sen Nguyễn, qua Diễn Đàn Tuổi Hạc. Bài viết khá dài và tác giả khá mất công tìm hiểu so sánh TCS với nhiều nhạc sĩ có danh ở Việt Nam. Vì thế bài đã được đặt tên là “Một Nhận xét khác”, vì không nặng cảm tính mê cuồng hay bài bác mà nhiều người đã có về TCS.

Xin mời quý vị và các bạn đọc cho biết. Hy vọng đến hết bài sẽ có một cái nhìn khách quan lý thú về Trịnh Công Sơn và quần chúng đã chú ý đến nhạc TCS. Cũng chưa biết chừng thấy bài này là một đóng góp cho môn Trịnh Công Sơn học. mà VC tính chế ra.

Lời ngỏ
Trong những lần chuyện trò cùng bạn bè, tôi thường bị phê bình là thiếu hiểu biết, không thấy cái hay trong nhạc Trịnh Công Sơn mà nhiều người thích. Điều này không làm tôi khó chịu vì mỗi người đều có những ý thích khác nhau và âm nhạc chỉ là một khía cạnh nhỏ trong đời sống cá nhân của tôi, nếu không có cũng không hề gì.

Tôi viết bài này không nhằm mục đích đụng chạm “thần tượng” của bất kỳ ai vì đó là điều không cần thiết nhưng để trình bày rõ ràng cho bạn bè những suy nghĩ trung thực và hiểu biết của tôi về ca khúc của Trịnh Công Sơn mà tôi chưa bao giờ giải thích. Người viết không đánh giá nhân phẩm Trịnh Công Sơn mà chỉ nhìn vào nhạc phẩm, bối cảnh sáng tác và đưa ra những sự kiện lịch sử để giải thích cho hiện tượng Trịnh Công Sơn như cũng như một nhạc sĩ XYZ nào đó.

Bài viết có thể có những lời khó nghe, có thể là sự xúc phạm đối với những người thích nhạc Trịnh Công Sơn mà không cần biết nhạc hay như thế nào nhưng nó cũng có thể đem đến cho nhiều người khác một cách nhìn khách quan hơn khi đánh giá tác phẩm của bất cứ nhạc sĩ nào.

Người viết bài này không phải là nhạc sĩ, thi sĩ hay văn sĩ mà chỉ một người bình thường với khả năng tiếng Việt của một học sinh trung học miền Nam và biết chút ít âm nhạc qua sách vở nên rất hoan nghênh những lời phê bình đứng đắn để cho người viết cùng các bạn đọc khác học hỏi.

Read More