1949/1984/2019 (Việt Nguyên 25/6/2019)

Các công ty Apple, Google, Facebook v. v… đã biến xã hội Âu Mỹ tự do thành xã hội theo dõi dân. Năm 2000, Google thu thập tất cả những kinh nghiệm cá nhân, đời sống, lối sống của mỗi người trên mạng biến thành dữ liệu (Data) cho công ty Google và các công ty khác biết ý muốn chọn hàng của khách. Phục vụ của các công ty tốt hơn, đời sống khá hơn nhưng dân không còn đời sống riêng tư. Từ giáo dục, tài chính, thương mại cho đến hành nghề y khoa, qua mạng lưới các công ty nay kiểm soát và chỉ huy tất cả dịch vụ. Bác sĩ hành nghề y khoa mất lựa chọn và quyết định theo kiến thức cá nhân.

Năm 2013, Facebook nghiên cứu xúc cảm xảy ra trong khi người xử dụng đang lên mạng, hành động của khách hàng, thị trường thay đổi ảnh hưởng đến tâm tính của mỗi người v. v… Tất cả dự kiện được bán và trao đổi từ vụ xì căng đan chính trị Cambridge Analytica cho đến Starbucks, hay Mc Donald.

Read More