THỜI SỰ BÀN TRÒN Thứ Tư 01-02-2017 (Mai Ly, Thái Hà, Bs Trần Xuân Ninh, Hồng Phúc)

Những đề tài thảo luận:

-      Những sắc lệnh của TT Donald Trump vừa mới đưa ra trong tuần qua, đã gây sôi nổi trong dư luận nước Mỹ và thế giới;

-      Ông Dutere, TT Phi Luật Tân vừa dùng những lời lẽ hạ cấp, thiếu văn hóa thoá mạ Giáo Hội Công Giáo Phi Luật Tân; và

Read More