TRANG SỬ THEO THỰC ĐƠN KHMER ĐỎ VÀ MẠCH SỐNG TRUNG QUỐC (NGÔ THẾ VINH)

Lời Dẫn: "History à la carte", là một thuật ngữ rất mới của Chương Lập Phàm/ Zhang Lifan một sử gia Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn báo New York Times [March, 2015], ông đã đưa ra một ví von: "lịch sử theo thực đơn / history à la carte", theo cái nghĩa nhà nước Trung Quốc chỉ muốn phổ biến tuyên truyền những điều thấy có lợi, trong khi cố né tránh những khía cạnh tiêu cực có thể gây chỉ trích. Mối liên hệ thắm thiết giữa Bắc Kinh và Khmer Đỏ đang là trang khuyết sử, không có trong thực đơn của Trung Quốc. (1)   

Read More

Kiến tánh thành Phật (Bùi Bích Hà- ngày 7 tháng 6/2017)

Hậu sinh tôn vinh Phật, đặt ngài lên tòa sen ngự trị Tam Bảo để Phật tử thờ lạy nhưng chỗ thật nhất của Phật là trong tâm mỗi chúng sinh. Phật là con đường đồng hành với những ai tìm kiếm điều Phật tìm kiếm 2,500 năm trước. Là hạt giống của từ bi và hoan lạc gieo rắc trong thinh không bao la, thời gian vô tận, nhờ cơn gió duyên nghiệp mà đậu lại đó đây, cũng do duyên nghiệp mà cho mùa màng hoa trái hay thui chột.

Sau cùng, “kiến tánh” dù không thành Phật thì cũng giúp mỗi người vì “biết” mình nên không trách người và sống an vui với bản thân.

Read More

VĂN CHƯƠNG LÃNG MẠN PHÁP : ALPHONSE DE LAMARTINE (DƯƠNG TỬ)

Giai đoạn CỔ ĐIỂN (CLASSISISME) kéo dài, với những quan niệm, những luật lệ gò bó, chật hẹp , khiến cho văn chương, suốt hằng thế kỷ, thui chột, không phát triển được, phải đợi đến khi Cách Mạng 1789 bùng nổ tại Pháp, đem lại một luồng gió mới trong sinh hoạt văn chương tại đây. Những quan niệm, những luật lệ cũ như:

     -“Cái tôi đáng ghét” (Le moi est haissable) “xưa” quá rồi, giờ đây người ta đua nhau “nói”, “viết” về cái tôi, “càng thầm kín” bao nhiêu, càng éo le, càng rắc rối bao nhiêu , càng được “hoan nghênh”, “trọng vọng” bấy nhiêu.  Đó là một trong những đặc điểm của nền văn chương mới: ”NỀN VĂN CHƯƠNG LÃNG MẠN”

Read More